حکم زندان دو زندانی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد

KMMK:

جمعه ۳بهمن ۱۳۹۹ شمسی، حکم سه سال و هفت ماه زندان دو شهروند به نام‌های رحیم رفعتی و رحمان تابش در دادگاه تجدیدنظر حکومت ایران در شهر اورمیه عیناً تأیید شد.

این دو شهروند اهل شنو (اشنویه ) از سوی دادگاه انقلاب حکومت ایران در شهر اشنویه به اتهام “عضویت در یکی از احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران و تبانی علیه حکومت ” به سه سال و هفت ماه حبس و به اتهام “ارتباط با یکی از احزاب کوردستانی” به هشت ماه حبس محکوم شده بودند.

قابل ذکر است این دو شهروند، ۱۵ تیر سال جاری بدون ارائه حکم قضایی به اتهام “همکاری با احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران” از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات حکومت در اورمیه منتقل شده بودند.

پس از اتمام دوره بازجویی هر دو نفر با تودیع وثیقه و به شیوه موقت آزاد شده بودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان