دستگیری دو شهروند در شرق کردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران

KMMK:

یکشنبه هفتە گذشته 14 دی 1399خورشیدی، یک شهروند به نام عبدالله آسال 28 سالە و اهل روستای میراو از توابع استان سنه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در این شهر بازداشت شد.

شایان ذکر است که، هیچ اطلاعی مبنی بر دلیل بازداشت و وضعیت نامبردە در دست نیست و حتی در زمان بازداشت ایشان، این نیروها حکم قانونی و قضایی نداشتند.

همچنین در روز چهارشنبه 1 دی 1399 خورشیدی، یک شهروند به نام «رسول پیروتی» اهل شهر پیرانشار توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در این شهر دستگیر و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

همچنین در مورد شرایط، محل نگهداری و دلایل دستگیری آقای پیروتی اطلاع کافی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان