سلماس؛ ‌ خودکشی یک شهروند

KMMM:

جمعه 3 بهمن 1399 خورشیدی، یک جوان با هویت “توحید محمودی (مندولکانی)” فرزند جمال 19 ساله اهل روستای “چوپانلوی” از توابع شهرستان سلماس اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

بنا به گزارشهای رسیده، نامبرده به به دلیل مشکلات خانوادگی، با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرده و خانوادەاش علت مرگ را ایست قلبی اعلام کرده اند.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم شرق کوردستان علی الخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی زیادی را متحمل شده و این عامل منجر به افزایش آمار خودکشی شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان