حمله مجدد نیروهای نظامی ایران بە حمزە محمدی

KMMK:

سه‌شنبه 23 دی‌ماه 1399 خورشیدی، نیروهای مسلح حکومت ایران بار دیگر حمزه محمدی که قبلا در نوسود با هدف حمله قرار گرفته بود، هدف یورش قرار داده و به ضرب و شتم این کولبر اقدام کرده‌اند.

حمزه محمدی پس از ضرب و شتم توسط نیروهای حکومت ایران، علیه آنها در دادگاه شکایت کرده و به همین علت مجددا سه‌شنبه شب مورد حمله این نیروها قرار میگیرد و با شوکر برقی مورد تهاجم قرار گرفته و تا حد بیهوشی مورد شکنجه میشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان