حمله به كولبران

در ادامه ى زياده رويهاى حکومت جمهوری اسلامی ايران بر ضد ملت كورد و خاك كوردستان ، يك بار ديگر سپاه پاسداران به خاك اقليم كوردستان تجاوز نموده و شمارى از اسبهاى كولبران و بازرگانان را مى كشد. قايم مقام پنجوين دراين مورد مى گويد مقام بالاتر را درجريان اين اخبار گذاشته است.

زانا رحمان قائم مقام شهرك پنجوين به روژنيوز خبر ميدهد : در مدت دو روز گذشته ،  نيروهاى سپاه پاسداران بدون توجه به قوانين ومقررات بين المللى ، از مرز روستاى سياگويز از توابع گرمك ، بيش از ١٠٠ متر از خاك اقليم كوردستان را طى كرده به چندين اسب كولبران و بازرگانان حملە نموده اند .

اين مقام مسئول اشاره ميكند كه دراين تعدى سپاه پاسداران ، سه اسب كولبران را كشته اند.  همچنين ايشان بعد از اين اتفاق مرزبان را مطلع كرده ، كه آنان نيز بروش خويش  حكومت اقليم كوردستان و حكومت عراق را دراين  مورد  آگاه نمايند.  اين تجاوز و عبوراز مرز شهرك پنجوين در حاليست كه  به نقل از روژنيوز  چند روزيست ايران  در اين منطقه  شروع به درست كردن  پايگاه  سربازى كرده و اين نيز موجب وحشت و دلهره  هموطنان و روستائيان  گشته است.

از سويى ديگر سپاه تركيه  نيز مرز جنوب كوردستان را زيرپا نهاده  و به بهانه  حمله به گريلاهاى پ ك ك سرورى خاك كوردستان را ناديده و روستاهاى قنديل و بادينان را بمباران مى كند . لازم بذكر است كه تا اكنون حكومت كوردستان هيچ اظهار نظرى در اين باره ننموده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان