بازداشت شدگان ربط در تماس تلفنی با خانواده مجبور به صحبت به زبان فارسی شدند

KMMK:
یکشنبه 28 دی 1399 شمسی، سه شهروند بازداشتی شهر ربط با اسامی بهمن یوسف‌زاده، فرهاد و فریدون موسی‌پور که توسط اطلاعات سپاه حکومت ایران بازداشت شده‌اند، در تماسی تلفنی چند ثانیه از بازداشت خود خبر داده و گفته‌اند که در بازداشت حکومت ایران هستند.
این سه فعال مدنی از صحبت به زبان ملی_مادری خود منع شده و اجازه نداشته‌اند که به زبان کوردی صحبت کنند. مکالمه صورت گرفته در حد چند ثانیه بوده و آنها تنها فرصت کرده که بگویند در بازداشت هستند.
خانواده های بازداشت‌شدگان هنوز از محل نگهداری فرزندان خود بیخبر میباشند. طبق اطلاعات منابع محلی احتمال میرود این سه فعال مدنی بعد از بازداشت توسط اطلاعات سپاه به شهر اورمیه و مراکز این نهاد امنیتی حکومت ایران منتقل شده باشند.
این سه تن از فعالان مدنی شهر ربط در زمینه فعالیت های فرهنگی نظیر برگزاری مراسم‌های نوروز، ایجاد کتابخانه و… خدمات زیادی به این منطقه از شرق کوردستان ارائە داده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان