شنو؛ انتقال یک شهروند به زندان

KMMK:
دوشنبه 29 دی 1399 خورشیدی، یک شهروند با هویت “ملاجمشید حمیدی” فرزند محمود، اهل روستای “شاهوانه” از توابع شنو طی روزهای گذشته از زندان حکومتی در اورمیه به زندان ایران در شنو منتقل شد.

لازم به یادآوری است که‌ نامبرده در تاریخ 24 مهر بازداشت در آذر سال جاری، پس از اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات جمهوری اسلامی در اورمیه به زندان حکومتی در این شهر منتقل شده بود.

بر اساس این گزارش، اتهام مطروحه علیه این شهروند همکاری با یکی از احزاب کوردستانی مخالف نظام عنوان شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان