بانه‌؛ کشتە شدن یک کولبر بر اثر شلیک نیروهای سپاه پاسداران

KMMK :
دوشنبه 29 دی 1399 خورشیدی، یک کاسبکار به نام “یوسف فتاح‌زاده” 37 ساله فرزند محمود اهل شهرستان بانه بر اثر تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی جان خو د را از دست داد.

بر اساس گزارش، نامبردە در حین بازگشت از روستای “خوریا آوا” در سه راه “بویین” بانە، بدون هیچ دلیل موجهی مورد شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفتە و جان خود را از دست دادە است.

شایان ذکر است، جسد این کاسبکار به بیمارستان صلاح‌الدین ایوبی شهر بانه منتقل شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان