شرق کوردستان؛ مجروح شدن دو کولبر

KMMK :

یکشنبه 28 دی 1399 خورشیدی، یک کولبر اهل جوانرود با شلیک مستقیم نیروهای مرزی جمهوری اسلامی زخمی شد و یک کولبر دیگر اهل بانە در حین کولبری از ارتفاعات سقوط کرده به شدت صدمه دیده است.

بر اساس گزارش، شب گذشته دسته ای از کولبران در کمین نیروهای مرزی جمهوری اسلامی در گذرگاه مرزی نوسود گرفتار شده و نیروهای مزبور به سوی آنها تیراندازی کرده اند.

براثر این تیراندازی کولبری با هویت ” آمانج ” 27 سالە مجروح شده است. نامبرده جهت مداوا و درمان به یکی از مراکز درمانی شهرستان جوانرود منتقل شده است.

از سوی دیگر، امروز یک کولبر دیگر با هویت” عثمان.خ” 55 سالە و اهل شهرستان بانە حین کولبری در کوهستانهای “ننور” از ارتفاعات سقوط و از ناحیه کمر و مهرها دچار صدمه شده است.

نامبرده جهت معالجه و مداوا به بیمارستان صلاح الدین در شهر بانه منتقل شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان