سردشت؛ یک زن بە بهانە دفاع از ناموس به قتل رسید

KMMK :

یکشنبه 28 دی 1399 خورشیدی، یک شهروند زن با هویت “سونیا دهقان” 25 سالە و فرزند کیوان در سردشت روز پنجشنبه هفته جاری توسط اعضای خانواده اش به قتل رسید.

براساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، نامبرده تحت نام دفاع از ناموس و شرف توسط برادر و پسرعمویش کشته شد و پدرش هم که اینک در زندان به سر میبرد، در این مورد مطلع بوده است.

گفتنی است، که جسد سونیا برای کالبد شکافی به بیمارستان خمینی در شهر اورمیه منتقل شده است.

شایان ذکر است که در رابطه با قتل خانم دهقان تاکنون کسی بازداشت نشده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان