خرم آباد؛ به قتل رسیدن یک مخالف سیاسی در زندان

KMMK :

در روزهای اخیر، سلمان نظری 25 ساله ورزشکار بدن سازی اهل خرم آباد تحت شکنجه نیروهای امنیتی دولت ایران در این شهر جان خود را از دست می دهد.

بر اساس خبر، نامبردە به دلیل انتشار چند مطلب اعتراض آمیز در رسانه های اجتماعی مورد تهدید و تعقیب نیروهای امنیتی دولت ایران قرار می گیرد.

سلمان پس از تهدید، از حذف پست اعتراضی خودداری کرده و زمانی که ماموران امنیتی به درب خانه اش می آیند می تواند فرار کند. نامبرده با گذشت چند روز، با تصور اینکه دیگر تحت پیگرد نیست به باشگاه مراجعه می کند.

او توسط نیروهای امنیتی حکومت در خیابان منتهی به باشگاه در شهرک پاسیلون خرم آباد محاصره می شود و در حالیکه قصد فرار داشته نیروهای امنیتی با شلیک گلوله به پایش او را متوقف می کنند.

سلمان با وجود جراحات ناشی از گلوله در برابر بازداشت ایستادگی کرده از اینرو مورد ضرب و شتم شدید نیروهای امنیتی قرار گرفته که پس از چند ساعت در اثر خونریزی و شدت جراحات وارده جانش را از دست می دهد.

شایان ذکر است که سلمان تنها نان آور خانواده و کمک خرج برادر بیمارش بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان