مهاباد؛ بازداشت یک شهروند دیگر

KMMK:

شنبه 27 دی‌‌ماە 1399 خورشیدی، یک شهروند با نام “سوران محمدی” اهل مهاباد روز پنجشنبه هفته جاری توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد.

بنا به گزارشهای رسیده، نامبرده پس از احضار به اداره اطلاعات جمهوری اسلامی در شهر مهاباد بازادشت و جهت باز‌جویی به بازداشتگاه امنیتی حکومت ایران در اورمیه منتقل شد.

تا لحظه تنظیم این خبر، با وجود تلاشهای خانوادە از دلیل بازداشت و محل نگهداری “سوران محمدی” هیچ اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان