اورمیه؛ آزادی سه شهروند به شیوه موقت

KMMK:

پنجشنبه 25‌دی 1399خورشیدی، سه شهروند به نامهای “رسول رشیدی” 36 ساله و “منصور دودکانلو میلان” 28 ساله و “اکبر رشیدی”، هر یک با تودیع قرار وثیقه 180‌ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی به شیوه موقت از زندان جمهوری اسلامی در اورمیه آزاد شدند.

لازم به یادآوری است که این سه شهروند در تابستان سال 98 توسط نیروهای امنیتی ایران در اورمیه بازداشت و پس از بازجویی‌ها به زندان حکومت ایران در اورمیه منتقل شده و در بهمن‌ سال 98توسط شعبه 2 دادگاه انقلاب در اورمیه به ریاست قاضی “علی شیخلو” محاکمه شدند، که “رسول رشیدی” به اتهام عضویت در گروه‌های “سلفی” به 15 سال حبس تعزیری و “منصور دودکانلو میلان” به اتهام عضویت در گروه‌های “سلفی” به 15سال حبس، به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” به 5 سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شد و “رسول رشیدی” نیز به اتهام عضویت در “گروه‌های سلفی” به 15 سال حبس، به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” به 5 سال حبس و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به 1 سال حبس محکوم شد.

پرونده این افراد پس از اعتراض به رای صادره به دیوان عالی ایران ارجاع داده شد.

از میان آنها پرونده رسول رشیدی و منصور دودکانلو میلان حدود 3 ماه پیش در دیوان عالی کشور نقض و جهت بررسی مجدد به شعبه 1دادگاه انقلاب ایران در اورمیه به عنوان هم عرض ارجاع داده شد.

پرونده اکبر رشیدی نیز کماکان در دیوان عالی ایران در دست بررسی است.

در صورت قطعی شدن این احکام با اعمال ماده 134 قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران از این میزان حبس 15سال زندان برای هر یک از این شهروندان قابل اجرا خواهد بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان