خودکشی یک جوان در روانسر

KMMK:

سەشنبه 23 دی 1399 شمسی، یک جوان به نام پیمان بهلولی اهل روستای شوانکاری شاهو از توابع شهرستان روانسر اقدام بە خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داد.
پیمان بهلولی ۲۵ ساله و متاهل است. بر اساس اطلاعات دریافتی، نامبردە به دلیل مشکلات خانوادگی با خوردن قرص به زندگی خود پایان داده است.

شایان ذکر است مشکلات خانوادگی، بیکاری و کمبود فرصت های شغلی از علل خودکشی های شرق کوردستان است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان