سنه؛ احضار دو شهروند به اداره اطلاعات و دستگیری یک تن دیگر

KMMK:

چهارشنبه ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۹ خورشیدی، دو شهروند با اسامی “آرام مرادیان، کامل نوری” اهل روستای تنگیسر از توابع سنه به اداره اطلاعات حکومت ایران در آن شهر احضار شدند.

براساس گزارش، احضار نامبردگان از طریق تماس تلفنی بوده است و هر کدام از آنان به صورت جداگانه تحت بازجویی قرار گرفته‌اند.

تا لحظه تنظیم این خبر دلیل بازداشت این دو شهروند مشخص نیست اما گفتنی است که، بازجویی این دو شهروند با اعمال فشار به منظور همکاری آنان با این نهاد بوده است.

در گزارشی دیگر، یکی از شهروندان اهل روستای “نی” از توابع مریوان با هویت “عادل پروازه” در تاریخ ذکر شده توسط نیروهای اطلاعاتی حکومت دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد.

از دلیل بازداشت ایشان تاکنون هیچ اطلاعی در دست نیست.

قابل ذکر است که با بازداشت این سە شهروند تعداد بازداشتی‌های اخیر شرق کوردستان به 32 تن رسیدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان