با بازداشت یک شهروند اهل سنه، تعداد بازداشتی‌ها به 25 تن رسید

KMMK:

طبق اطلاعات دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان، شنبه 20 دی 1399 یک شهروند اهل سنه با نام آرام یوسفی توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شده‌ است.
این شهروند هنگام خروج از خانه توسط نیروهای اطلاعات حکومت ایران در سنه بازداشت شده است.
قابل ذکر است که این شهروند بدون وجود حکم قضایی درحین رانندگی مورد حمله قرار گرفته و پس از بازداشت به مکان نامعلوم منتقل شده است..
خانوادەی نامبرده تاکنون نتوانسته‌اند اطلاعاتی از محل نگهداری و علت بازداشت فرزندشان کسب کنند.
قابل ذکر است که با بازداشت این شهروند تعداد بازداشتی‌های اخیر شرق کوردستان به 25 تن رسیده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان