تداوم بازداشت ها/ در هورامان دو نفر دیگر بازداشت شدند

KMMK:
سه‌شنبه 23دی 1399شمسی، دو شهروند با نامهای سیامک منصورپور و اکرم (محمد) ادوایی ساکن سلین از توابع هورامان توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدند.
قابل ذکر است که بازداشت این دو شهروند در ادامه بازداشت شهروندان و فعالان مدنی در دیگر مناطق شرق کوردستان اتفاق افتاده است.
تا لحظه انتشار این خبر از علت بازداشت این دو شهروند اطلاعی کسب نگردیده است.
نهادهای امنیتی هنگام بازداشت این شهروندان را مورد خشونت و هتاکی قرار داده‌اند.
قابل ذکر است طی چند روز گذشته و با احتساب این دو شهروند جمعا 22 شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان