بازداشت 7 دانشجوی کورد در دانشگاه خوارزمی تهران

KMMK:

شنبه 20 دی 1399 شمسی، 7 دانشجوی کورد توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه خوارزمی تهران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدند.

بر اساس گزارش، اسامی این افراد عبارتند از: صهیب بادروج اهل مریوان و فرزاد سامانی، سالار رهوی، دریا طالبانی، شپول خضری، افشین مام احمدی و سیروان نوری اهل شهرستان مهاباد.

شایان ذکر است تا لحظه انتشار این خبر دلیل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات واردە علیه افراد مشخص نشده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان