ربط: بازداشت یک شهروند توسط نهادهای امنیتی

KMMK:
شنبه 20 دی 1399 شمسی، بهمن یوسف زاده شهروند اهل شهر ربط از توابع شهرستان سردشت توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شد.
طبق اطلاعات دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران صبح روز شنبه به منزل خانوادگی این شهروند هجوم برده و نامبرده را بازداشت کرده‌اند.
تا لحظه انتشار این خبر از علت بازداشت ایشان اطلاعی کسب نگردیده است، خانواده نامبرده تاکنون نتوانسته‌اند از محل نگهداری ایشان اطلاعی بدست آورند.
بهمن یوسف زاده 26 سال سن داشته و دانشجوی دانشگاه پیام نور شهر مهاباد در شرق کوردستان میباشد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان