هورامان؛ مجروح شدن یک کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران

KMMK:
جمعه 19 دی 1399 شمسی، یک کولبر با نام “امید صالحی” 26 ساله، اهل روستای نگل در شهرک کلاترزان شهرستان سنە با تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به شدت مجروح شد.

بر اساس گزارش، در حالی که دسته ای از کولبرها به سمت ارتفاعات ته تە هورامان در حال حرکت بودند، در کمین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران افتادە و یک گلولە بە این کولبر اصابت کرده و شدت مجروح می شود.

شایان ذکر است این کولبر جهت مداوا به یکی از بیمارستانهای شهرستان مریوان منتقل شده و در حال حاضر تحت درمان پزشکی قرار دارد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان