سنه؛ آزادی موقت یک شهروند

KMMK:
شنبه 20 دی 1399 خورشیدی، یک شهروند با هویت “خبات مفاخری” اهل سنه در روز پنجشنبه هفته جاری با تودیع قرار وثیقه به طور موقت از‌ زندان ایران در شهر سنه آزاد شد.

نامبرده در تاریخ 6 شهریور سال جاری بدون ارائه حکم قضایی و با ضرب و شتم و تفتیش منزل توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد. نیروهای امنیتی همچنین به تفتیش منزل آقای مفاخری پرداخته و برخی وسایل شخصی وی را نیز ضبط کرده و با خود برده بودند.

بر اساس گزارش، نامبردە از اعضای جمعیت کوردستان سبز است که در حوزه محیط زیست فعالیت میکند.

بنا به گزارشهای رسیده، قرار بازداشت این شهروند پنج بار تمدید و طی مدت بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده، محروم بوده و همچنین از اتهامات واردە علیه وی اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان