دیواندره؛ تداوم بازداشت و انتقال یک شهروند به سنه


KMMK:

شنبه 20 دی 1399 خورشیدی، یک شهروند با هویت “آرام اسماعیلی”، 35 ساله، اهل روستای “کیله کبود” از توابع شهرستان دیواندره در تاریخ 25 آذر سال جاری توسط نیروهای امنیتی ایران در همان شهر بازداشت و به بازداشتگاه امنیتی حکومت ایران در سنه منتقل شد.

براساس گزارش، نیروهای امنیتی حکومت ایران بدون ارائه حکم قضایی به منزل این شهروند یورش برده و وی را دستگیر کرده‌ بودند.

شایان ذکر است که: تا لحظه تنظیم این خبر و با وجود گذشت 25 روز از بازداشت این شهروند و با پیگیریهای خانواده نامبرده هیچ اطلاعی از دلیل بازداشت، اتهامات انتسابی، سرنوشت و محل بازداشت این شهروند در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان