اورمیه؛ انتقال سه شهروند به زندان به منظور سپری کردن دوران محکومیت

KMMK:

پنج‌شنبه 18 دی‌ماه 1399 خورشیدی، سه شهروند با اسامی “شهرام کاظمیان، صفر نوری و فرهاد مرادی” اهل اورمیه، برای سپری کردن دوران محکومیت به زندان حکومت ایران در شهر اورمیه منتقل شدند.

براساس گزارش، پیشتر در تاریخ 12 بهمن 1398 خورشیدی، شهرام کاظمیان از سوی نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اورمیه دستگیر و به بازداشتگاه حکومت در آن شهر منتقل شد. نامبرده بعد از یک ماه و سپری کردن دوران بازجویی به زندان حکومت در اورمیه منتقل شد.
شهرام کاظمیان در اسفندماه 1398 از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب حکومت در اورمیه به اتهام “عضویت در یکی از احزاب مخالف حکومت” به پنج سال حبس تعزیری محکوم و در دادگاه تجدید نظر این حکم مجددا تایید شد.
نامبرده در 19 فروردین 1399 خورشیدی، با قید وثیقه تا پایان مراحل دادرسی به طور موقت از زندان آزاد شد.
صفر نوری و فرهاد نوری، شهروندان اهل روستای “انبی” از توابع ترگور شهر اورمیه می‌باشند.
در تاریخ 24 مرداد 1398 خورشیدی، از سوی نیروهای امنیتی حکومت دستگیر شدند. وی ابتدا به بازداشتگاه نیروهای امنیتی حکومت در “زیوه” و بعد از آن به قرارگاه همزه سیدالشهداء سپاه در اورمیه منتقل شد.
نامبرده بعد از 27 روز و بعد از پایان دوران بازجویی به زندان حکومت در اورمیه منتقل شد.
این شهروند در 20 مهر 1398 خورشیدی، با تودیع وثیقه به طور موقت آزاد شد.
کارهای مربوط به پرونده نامبردگان در شهریور همان سال در شعبه دوم دادگاه انقلاب حکومت در اورمیه انجام شد.

نامبردگان به اتهام “عضویت در یکی از احزاب کورد مخالف نظام” هر کدام به 5 سال زندان محکوم شدند و در دادگاه تجدید نظر حکم آنان به یک سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

جمعیت حقوق بشر کوردستان