سقز؛ خودکشی یک نوجوان 16 ساله

KMMK:

پنجشنبه 18 دی 1399 خورشیدی، یک نوجوان با نام “آراس محمد امینی” 16 ساله، فرزند امجد، ساکن شهرک جهاد شهرستان سقز اقدام به خودکشی کرده است.

بنا به گزارش رسیده، نامبرده به دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز کرده و به زندگی خود پایان داد.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار در شرق کوردستان، مردم و بویژه جوانان فشار شدید اقتصادی زیادی را متحمل شده و بە خودکشی دست می زنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان