بانه؛ بازداشت و انتقال دو شهروند به تهران

KMMK:

دوشنبه 15 دی 1399 خورشیدی، دو شهروند با نام های کریم محمودی و امید محمودی اهل بانه توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در این شهر بازداشت و به تهران منتقل شدند.

بنا به گزارشهای رسیده، نیروهای امنیتی ایران بدون ارائه حکم قضای‌ به منازل این دو شهروند یورش برده و مورد بازرسی قرار داده و آنان را بازداشت کرده اند.

تا لحظه تنظیم این خبر دلیل بازداشت و محل نگهداری کریم و امید محمودی اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان