اورمیە؛ تداوم بازداشت دو شهروند

KMMK :

دو شهروند به نام‌های “کمال قویتاسی” اهل روستای “چشمه‌ گل” و “رحمان یوسفی” اهل روستای “سوجه” از توابع شهرستان شنۆ در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در اورمیه همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

بر اساس گزارش، این دو شهروند به اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران بازداشت شده اند.
شایان ذکر است، این دو شهروند روز دوشنبه 24 آذر بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی حکومت بازداشت شدە اند.
نامبردگان در طی این مدت بازداشتی، تنها یکبار با خانواده‌هایشان تماس تلفنی داشته‌ و از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان