هلند؛ ادامه انفجار در فروشگاه های متعلق به کوردها

KMMK:

دوشنبه 15 دی 1399 خورشیدی، یک انفجار در پنجمین فروشگاه مربوط به کوردهای مقیم هلند روخ داد.

فروشگاه فوق متعلق به آقای “طاها محمد” بود که به طور کامل از بین رفته است. طاها محمد با اشاره به حادثه و انفجار های بکسان در 5 فروشگاه متعلق به کوردها در هلند ظرف یک ماه گذشته پلیس هلند را در مدیریت و حل این بحران ناتوان خواند.
قابل ذکر است که رسانه های هلند سه هفته پیش از وقوع انفجار در 4 سوپرمارکت متعلق به کوردهای مهاجر در هلند خبر داده‌اند. امروز این رسانه ها اعلام کردند روز دوشنبه نیز در یکی دیگر از سوپرمارکت های متعلق به کوردها در تیلبورگ انفجار و آتش سوزی روی داده است که خوشبختانه تلفات جانی نداشته است.
پلیس هلند انفجارها را عمدی و مرتبط به هم خوانده و دولت لهستان نیز به دلیل این که کارکنان همه فروشگاههای مزبور لهستانی هستند از دولت هلند خواسته است در مورد این حوادث تحقیق کند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان