عرفان مرتضایی به 18 ماه حبس محکوم شد

KMMK:

یکشنبه 7 دی 1399 شمسی، دادگاه انقلاب اسلامی ایران در شهر سقز حکم دو سال حبس تعزیری “عرفان مرتضایی”، ٣٢ ساله فرزند عزت‌الله اهل سقز را به دلیل عدم اعتراض به حکم دادگاه بدوی و تسلیم به رأی به 18 ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی تبدیل کرد.

شعبه یک دادگاه انقلاب حکومت ایران در شهر سقز به ریاست «جواد مصطفایی» با استناد به ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شمسی حکم دو سال زندان نامبرده به هجده ماه حبس تعزیری کاهش داده است.

قابل ذکر است که عرفان مرتضایی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب حکومت ایران در شهر سقز به ریاست قاضی “جواد مصطفایی” به اتهام عضویت در احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان