اورمیه؛ بازرسی و تخریب لوازم زندانیان توسط گارد زندان

KMMK:

یکشنبه 14 دی‌ماه 1399 خورشیدی، مامورین گارد زندان حکومت جمهوری اسلامی ایران در اورمیه طی بازرسی بندهای 1،2،3،4 و بند 15 اقدام به تخریب لوازم زندانیان کرده‌اند.

براساس گزارش، در این بازرسی که بیشتر شبیه یورش بود، مامورین ضمن برهم ریختن داخل بندها، وسایل ضروری زندانیان از قبیل لیوانها و فلاکسها را شکسته و دیگر اقلام را که شامل دست‌نوشته‌های برخی از زندانیان بوده است را با خود برده‌اند.

در گزارشی دیگر و در همین راست، خودداری از اعزام بیماران محبوس در بند بهداری سالمندان زندان که به گفته پزشکان فاقد تحمل شرایط زندان هستند به بیمارستانهای خارج از زندان است.

شایان ذکر است، جهانشیر مهی و اکبر مصطفی دو تن از زندانیانی بودند که به علت عدم رسیدگی پزشکی در بند بهداری سالمندان بر اثر ویروس کرونا جان خود را از دست دادند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان