تهران؛ آزادی یک شهروند اهل بوکان

KMMK :

پنجشنبه 11 دی 1399 خورشیدی، یک شهروند با هویت “واحد ابراهیمیان” فرزند محمد متاهل و دارای دو فرزند اهل بوکان پس از 4 ماه و 16روز از بازداشتگاه‌های امنیتی تهران آزاد شد.

نامبرده، در تاریخ 26 مرداد سال جاری توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در بوکان بازداشت و جهت باز جوی به بازداشتگاه‌های امنیتی به تهران منتقل شده بود.

بر اساس این گزارش، آقای “واحد” بدون ارائه حکم قضای بازداشت و اتهام وی ” همکاری با یکی از احزاب کوردستانی” مخالف نظام عنوان شده است.

بنا به گزارش, یک منبع مطلع از وضعیت این شهروند اذعان داشت: که مقامات نیروهای امنیتی جمهری اسلامی ایران بعد از آزادی نامبرده اعلام کردند که این شهروند به اشتباه بازداشت شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان