دیواندره؛ خودکشی یک دختربچه 14 ساله

KMMK:

جمعه 11 دی 1399 خورشیدی، یک دختر بچه با نام “هاوژین” 14 ساله اهل روستای “آب باریک” از توابع شهرستان دیواندره اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

بنا به گزارشهای رسیده، نامبرده به دلیل مشکلات خانوادگی به طریق حلق آویز خودکشی کرده است.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم شرق کوردستان الالخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی زیادی را متحمل شده و این عامل منجر به افزایش آمار خودکشی شده است.

براساس داده های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان در اولین روز از سال نوی میلادی این مورد به عنوان اولین خودکشی گزارش شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان