اورمیه؛ مرگ یک شهروند در زندان حکومت ایران

KMMK:
روز یکشنبه 7 دی 1399 خورشیدی، شهروندی به‌نام “جهانشیر مهی” 56ساله فرزند رحیم در زندان حکومت ایران در شهر اورمیه به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان باخت.

بنا به گزارشهای رسیده، اصرار این شهروند برای اعزام به بیمارستان، مورد توجه مسولین زندان حکومتی قرار نگرفتە و رد شدە بود.
نامبردە به‌دلیل وخامت حالش به کما رفتە و پس از انتقال به بیمارستان جان باختە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان