هورامان؛ یک کولبر در نوار مرزی دزلی زخمی شد

KMMK :

یکشنبه 7 دی 1399 شمسی، یک کولبر با نام «دانیال درزیان» در نوار مرزی دزلی در منطقه هەورامان از ناحیه پا زخمی شد.

بر اساس خبر، نامبرده هنگام عبور از مسیر کولبری از بلندی سقوط کرد و از ناحیه پا مجروح شدە است.

شایان ذکر است، بعد از این حادثه، دانیال درزیان توسط همراهانش جهت مداوا و درمان به یکی از مراکز درمانی شهر مریوان منتقل شده است.

بر اساس داده های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون و با احتساب این مورد 174 کولبر و کاسبکار شرق کوردستان در نوار مرزی بین جنوب و شمال کوردستان زخمی شدە اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان