سقز؛ صدور حکم زندان برای پنج شهروند

KMMK:

پنجشنبه 4 دیماه 1399 خورشیدی، پنج شهروند اهل شهر سقز با اسامی “علی قادری، آرمیا(ایوب) رنجبری، وریا امینی، رحمان رحیم‌پور و هیوا(آرمان) امینی” توسط دادگاه انقلاب همان شهر به زندان محکوم شدند.

براساس گزارش, دادگاه رسیدگی به اتهامات نامبردگان در 12 آذرماه، در شعبه اول انقلاب حکومت در سقز برگزار و در 19 همان ماه به صدور رای اقدام کرد.

براساس رای صادره این شهروندان جمعا به 4 سال و یازده ماه حبس تعزیری محکوم شد‌ه‌اند و احکام صادره برای هر کدام به شرح زیر است; علی قادری به اتهام “تبلیغ علیه نظام” 7 ماه حبس تعزیری، هیوا (آرمان) امینی 10 ماه حبس تعزیری، وریا امینی 8 ماه حبس تعزیری، رحمان رحیم‌پور 10 ماه حبس تعزیری، آرمیا (ایوب) رنجبری نیز از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” به 23 ماه حبس تعزیری محکوم شد‌ه‌اند.

شایان ذکر است که, این شهروندان در مردادماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی حکومت بازداشت و تقریبا یک ماه بعد از بازداشت یعنی در شهریورماه از بازداشتگاه اداره اطلاعات حکومت در سنه با تودیع وثیقه آزاد شدند.

علی قادری، هیمن کریمی، آرمیا رنجبری، هیوا امینی و وریا امینی در تاریخ 15 مرداد 1399، توسط نیروهای امنیتی حکومت بازداشت و پس از مدتی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان