مریوان؛ آزادی موقت دو شهروند

KMMK :
چهارشنبه 3 دی 1399خورشیدی؛ دو شهروند به نامهایی “صلاح کیوان پور” و “هادی رسائی” اهل مریوان با قرار وثیقه به شیوه موقت آزاد شدند.

بنا به گزارشهای رسیده این دو شهروند در تاریخ 21 آبان سال جاری بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مریوان بازداشت و جهت باز جوی به یکی از بازداشتگاه‌های حکومتی در شهر سنه منتقل شده بودند.

اتهام‌ مطروحه علیه آقایان “کیوان پور و رسایی” “همکاری با یکی از احزاب کوردستانی” مخالف نظام عنوان شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان