یک شهروند سقزی دادگاهی شد

KMMK:
شنبه 29 آذر 1399شمسی، شهروند ساکن شهر سقز به اتهام «تردد غیرقانونی از مرز» در دادسرای عمومی و انقلاب حکومت ایران در این شهر مورد محاکمه قرار گرفت.
عرفان مرتضایی در این دادگاهی، آخرین دفاعیاتش را در رابطه با اتهام تردد غیرقانونی از مرز ارائه داده و از خود دفاع کرده است.
ایشان توسط شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب حکومت ایران در شهر سقز با ریاست قاضی «جواد مصطفایی» به اتهام «تبلیغ به نفع احزاب و سازمان های کوردستانی مخالف» به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

این شهروند در رابطه با این پرونده در تاریخ 21 آبان‌ 1399، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چهار روز با تودیع قرار وثیقه‌ی 150 میلیون تومانی موقتا تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

عرفان مرتضایی، 32 ساله فرزند عزت‌الله اهل شهرستان سقز است و پیش از این نیز سابقه‌ی بازداشت دارد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان