صدور قرار وثیقه 15 میلیارد تومانی برای حسین کمانگر

KMMK:
شنبه 29 آذر 1399 شمسی، دادگاه انقلاب اسلامی ایران در شهر سنه برای حسین کمانگر زندانی سیاسی که از دی‌ماه 1397 در بازداشت و زندان به سر می‌برد، قرار وثیقه 15 میلیارد تومانی صادر کردە است.
این زندانی سیاسی بە بغی و عضویت در یکی از احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران متهم شده و دادستانی حکومت ایران در شهر کامیران (کامیاران) به ریاست دادستان «جعفری» تقاضای حکم اعدام ایشان را کرده است.
قابل ذکر است که پرونده آقای کمانگر جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب حکومت ایران در شهر سنه به دو قاضی با نامهای «سعیدی» و «امیدی» ارجاع داده شده است.
حسین کمانگر، پانزدهم دی‌ 97 ، توسط ماموران اداره اطلاعات حکومت ایران در شهر سنه بدون در دست داشتن حکم قضایی، نامبرده را همراه با خشونت فیزیکی دستگیر و به بازداشتگاه اطلاعات منتقل کردند.

لازم به توضیح است که تمام بازداشت‌شدگان محیط زیستی دیگر که همزمان با حسین کمانگر بازداشت شده بودند، با تأمین وثیقه به‌صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده‌ بودند.

قابل ذکر است که یک هفته پس از بازداشت آقای کمانگر، دختر و همسر وی، ناهید کمانگر و نسرین نقدی برای بازجویی به ستاد خبری اداره اطلاعات فراخوانده شده و مورد بازجویی قرار گرفته بودند.

آقای کمانگر به دلیل عدم همکاری با بازجوهای امنیتی برای اخذ اعترافات اجباری از ابتدای بازداشت خود تحت‌فشار قرار داشته است به‌طوری که بهمن‌ماه 97 به دلیل عدم همکاری با بازجوهای از حق تماس و ملاقات با خانواده محروم شده بود.

این شهروند به دلیل تداوم بازداشت و همچنین عدم تماس و ملاقات با خانواده از تاریخ 27 تیر 98 دست به اعتصاب غذا اعتراضی زده بود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان