موج خودکشی ها در شرق کوردستان

KMMK:

طی روزهای گذشته سه نوجوان در شرق کوردستان دست به خودکشی زدند که هویت آنها بدین گونه اعلام شده است: 1. یک دختر به نام “سارا محمد زاده” 12ساله اهل میاندوآو که به دلایل نامعلومی اقدام به خودکشی کرد و به زندگی خود پایان داد. 2.‌ یک دختر دانش آموز دیگر با هویت “ماهک ملک زاده” اهل بوکان به دلیل نمرات پایین درسی دست به خودکشی زده و به زندگی خود پایان داد. 3. یک پسر دانش آموز با هویت “آریا حسینی” ‌12 ساله اهل مهاباد به دلیل فقر و نداشتن قدرت خرید گوشی اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

بیکاری، فقر و تبعیض سیستماتیک حکومتی و سیاستهای مرکزگرایانه حکومت جمهوری اسلامی ایران از دلایل ناامیدی جوانان شرق کوردستان به آینده و سوق به سوی خودکشی می باشد.

براساس آمار مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون و با احتساب این مورد 45 شهروند زن و 35 شهروند مرد در شرق کوردستان خودکشی کرده و یا کشته شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان