شکستن سنگ قبر استاد مسعود گلزاری محقق مذهبی و باورمند آیین یارسان توسط افراد ناشناس

KMMK:

اواخر آذر 1399 شمسی، سنگ قبر مرحوم پرفسور مسعود گلزاری متولد تهران که در قبرستان شهر تهران به خاک سپرده شده است، توسط افراد ناشناس شکسته شد.

پرفسور گلزاری اصالتا فارس و از شهروندان ساکن تهران است که نقش قابل توجهی در تحقیقات علمی در باره کرماشان داشت، در سن ۸۶ سالگی در ۱۴ مرداد سال جاری درگذشت.

مسعود گلزاری در آخرین تحقیقات خود در مورد شهر کرماشان در شرق کوردستان و پس از یک دوره تحقیقات در مورد شرق کوردستان و آیین یارسان، دین خود را از مذهب تشیع به یارسان تغییر داد.

جمهوری اسلامی ایران اثبات کرده است که در این حکومت هیچ مذهب و آیین دیگری غیر از تشییع اجازه فعالیت و موجودیت ندارد.

این حکومت مذاهب دیگر را محدود و ممنوع کرده و باورمندان آنها را با زندان، سکنجه، قتل و اعدام از بین برده و حتی در مواردی اجازه تحصیل در مدارس و دانشگاه ها را از آنها سلب کرده است.

باورمندان دیگر ادیان مورد تبعیض قرار گرفته و در شغل های دولتی به کار گرفته نمی‌شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان