آزادی موقت چهار شهروند بازداشتی در میاندواو

KMMK:
دوشنبه 24 آذر 1399 شمسی، چهار شهروند بازداشتی ساکن میاندواو در شرق کوردستان با نامهای عبدالکریم تاران (امام جمعه روستای ابراهیم آباد), خالق برجسته، کامران توان و سلیمان زند از اعضای شورای این روستا، پس از اتمام مراحل بازجویی، با تودیع قرار وثیقه و به صورت موقت آزاد شدند.
این چهار شهروند پیشتر در تاریخ یک شهریور سال جاری پس از احضار به اداره اطلاعات حکومت ایران در شهر میاندواو بازداشت شده بودند.
در بعضی از گزارش های منتشر شده آمده است که اجازه‌ی ورود شهروندان و امام جمعه روستای به داخل مسجد داده نمی‌شود و به این شهروندان گفته شده است تا زمانی که اطلاعات کافی در رابطه با اعضای احزاب مخالف نظام در اختیار آنها قرار ندهند، شهروندان حق ورود به مسجد را ندارند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان