تداوم فشار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران بر خانواده ساسان مهرابی

KMMK:

دوشنبه 17 آذر 1399 شمسی، مریم مهرابی خواهر ساسان مهرابی عضو شورای مدیریتی پلاتفرم یارسان و یکی از مجریان تلویزیون آرین به ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران احضار و تحت بازجویی قرار گرفت.

نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی ایران واقع در بلوار زن شهر کرماشان در تماس تلفنی مریم مهرابی را احضار و از نامبرده میخواهند که خود را روز چهارشنبه 19 آذر به اطلاعات حکومت ایران در این شهر معرفی کند.
در بازجویی صورت گرفته، ماموران اطلاعاتی خواستار ارائه اطلاعات در مورد ساسان مهرابی شده‌اند. بازجویی حدود چهل دقیقه طول کشیده و توسط دو بازجو صورت گرفته است و تهدید کرده‌اند در صورتی که اطلاعات درست ندهد دوباره مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.

مریم مهرابی متاهل و صاحب یک فرزند ساکن شهر کرماشان در شرق کوردستان میباشد. قابل ذکر است که نامبرده پیرو آیین یارسان می‌باشد.

قابل ذکر است که بیست و هفتم مرداد نیز کریم مهرابی پدر ساسان، توسط نیروهای امنیتی در سرپل‌ذهاب بازداشت و برای چند ساعت در اداره اطلاعات حکومت ایران در این شهر بازجویی شده بود.
همزمان روناک محمدی خواهر وریا محمدی یکی دیگر از اعضای پلاتفرم یارسان در شهر سرپل ذهاب احضار و از سوی این دو مامور بە مدت چند ساعت بازجویی شده است.
قابل ذکر است، سایت بسیج نیوز کە خبرگزاری و ارگان رسمی بسیج حکومت ایران است، بعد از اعلام موجودیت پلاتفرم یارسان در مارس 2016، بارها اعضای این سازمان مدنی را تهدید به ترور و ربودن کرده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان