مریوان؛ یک شهروند به 6 ماه حبس محکوم شد

KMMK:

“خیرت پرواز” فرزند رحمان، 30 ساله و اهل روستای نی، از سوی دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در مریوان به 6 ماه حبس محکوم شد.

بر اساس گزارش: این شهروند که ساکن مریوان است به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کورد مخالف جمهوری اسلامی ایران” دادگاهی و محکوم شده است.

شایان ذکر است که: خیرت پرواز 19 خرداد 1399 خورشیدی از سوی اداره اطلاعات سپاه پاسداران در مریوان احضار و دستگیر شد.

وی تا اواخر ماه مرداد مورد بازجویی قرار گرفت و بعد از این مدت تا نشست جلسه دادگاه با قید وثیقه آزاد شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان