پیرانشار: دو شهروند با تودیع وثیقه آزاد شدند

KMMK:

شنبه 8 آذر1399خورشیدی، دو شهروند با نام‌های اسماعیل حاجی عبداالله و هاشم مرادی اهل روستای “شیناوه” از توابع پیرانشار با تودیع وثیقه آزاد شدند.

براساس گزارش این دو شهروند به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران” بازداشت شده بودند.

شایان ذکر است، اسماعیل حاجی عبدالله به همراه یک شهروند دیگر به نام “علی جولا” در تاریخ 25 آبان و هاشم مرادی در اواخر آن ماه بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در پیرانشار بازداشت شده بودند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان