مریوان؛ یک شهروند به دو سال حبس تعزیری محکوم شد

KMMK :

طی روزهای گذشته یک شهروند با هویت “آمانج نیک‌ پی” فرزند خالد اهل روستای “نی” از توابع شهر مریوان عضو انجمن سبز چیا از سوی دادگاه جمهوری اسلامی در شهر مریوان به 2‌ سال حبس تعزیری محکوم شد.

لازم به یادآوری است که نامبرده در تاریخ 25دی 98 توسط نیروهای امنیتی ایران در مریوان بازداشت و نهایتا در تاریخ 19 اسفند همان سال با تودیع قرار وثیقه 400 میلیون تومانی به شیوه موقت آزاد شده بود.

اتهام واردە علیه آقای “آمانج نیک پی” همکاری با یکی از احزاب کوردستانی مخالف جمهوری اسلامی عنوان شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان