تیراندازی چند نفر مسلح ناشناس در شهر اهواز منجر به مرگ یک کاسبکار کورد شد

KMMK:

روز پنجشنبه 6 آذر 1399 خورشیدی، یک کاسبکار اهل شهر کامێران بر اثر تیراندازی چند نفر مسلح ناشناس کشته شد.

به گفته یک منبع آگاه، آکاش کشاورزی 40 ساله اهل کامێران در نزدیکی شهر اهواز ایران مورد حمله چند نفر مسلح ناشناس قرار گرفت و جان خود را از دست داد.

شایان ذکر است نامبرده راننده یک کامیون باری بود و کارش حمل و نقل بار بوده است.

کمبود فرصت های شغلی و سیاست تبعیض آمیز جمهوری اسلامی در شرق کوردستان، سبب کوچ مردم این بخش از کوردستان به کشورهای خارجی و نقل مکان به شهرهای دور از دیار خود شده که از دلایل اصلی شروع فروپاشی بنیاد جامعه و ازهم گسیختگی اجتماع توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان می باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان