احضار یک شهروند و محکومیت یک شهروند دیگر به زندان

KMMK:
دوشنبه سوم آذر 1399 شمسی، احمد محمدی، ٥١ ساله و اهل روستای «وزمان» سقز به دادگاه انقلاب حکومت ایران در شهر سقز احضار شد.
نامبرده در دادگاه انقلاب تفهیم اتهام و به عضویت در یکی از احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران متهم شده است.
نامبرده پس از تفهیم اتهام و با صدور حکم قرار بازداشت موقت به زندان مرکزی حکومت ایران در شهر سنه منتقل شده است.
احمد محمدی کشاورز بوده و به کار کشاورزی و دامداری در روستای خود مشغول می‌باشد..
در گزارشی دیگر و در روزهای اخیر، شعبه یک دادگاه انقلاب حکومت ایران به ریاست قاضی «سعیدی»، خالد زمانی شهروند اهل کامیاران را به پنج سال حبس تعلیقی محکوم کرده است.

نامبرده به «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران» متهم شذه است.

جلسه دادگاهی خالد زمانی روز پنج‌شنبه ۱۲ تیر سال جاری در شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار و صدور این حکم طی روزهای گذشته به وکیل وی ابلاغ شده است.

خالد زمانی اردیبهشت‌ سال 1399 شمسی توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ایران در شهر سنه منتقل شده بود.
طبق داده های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون و با احتساب شهروند بازداشتی اهل سقز جمعا 238 شهروند شرق کوردستان بازداشت شده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان