پاوه؛ بازداشت یک شهروند

KMMK :

یکشنبه 2 آذر 1399خورشیدی، یک شهروند با هویت “اقبال شمشیری” اهل روستای “شمشیر” از توابع شهرستان پاوه توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شد.

نامبرده راننده اتوبوس مسیر پاوه-تهران بوده و در مسیر برگشت از تهران در ورودی شهر پاوه بازداشت شده است.

تا لحظه تنظیم این خبر، دلیل بازداشت و محل نگهداری آقای شمشیری اطلاعی در دست نیست.

بر اساس آمار مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون و با احتساب این مورد 234 شهروند در شرق کوردستان از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان