انتقال 3 شهروند بازداشت شده در مریوان به سنە

KMMK:

جمعە 30 آبان 1399خورشیدی، 3شهروند با نامهای عطا فتاحی، هادی رسائی و صلاح پورکیوان کە در شهرستان مریوان بازداشت شدە بودند به یکی از بازداشتگاههای امنیتی حکومت در شهرستان سنە منتقل شدند.

بر اساس گزارش این شهروندان به همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوریسیون حکومت ایران متهم شدە اند.

شایان ذکر است که، هادی رسائی و صلاح پورکیوان در تاریخ 21 آبان و عطا فتاحی در تاریخ 6 آبان‌ بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدە بودند.

طبق داده های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون جمعا 232 شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان