شلیک مستقیم نیروهای نظامی به قتل یک کاسبکار انجامید

KMMK:
سه شنبه 27 آبان 1399 شمسی، یک کاسبکار با نام سعدی رستم زاده با شلیک مستقیم نیروهای مسلح حکومت ایران کشته شد.
نیروهای نظامی ایران بدون هیچگونه هشدار قبلی و به شلیک مستقیم این کاسبکار را هدف قرار داده و نامبرده را به قتل رسانده‌اند.
مردم حاضر در منطقه در اعتراض به این جنایت راهپیمایی کرده و به سمت پاسگاه و نیروهای نظامی حرکت کرده‌اند، نیروهای نظامی در مقابل این شهروندان و معترضان را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.
در نتیجه این ضرب و شتم تا لحظه انتشار این خبر چندین شهروند زخمی شده‌اند.
حکومت ایران به منظور تقویت نیروهای مسلح خود و سرکوب اعتراض مردم معترض از مریوان نیروی کمکی به هورامان اعزام کرده است.
بر اساس داده های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون و با احتساب این مورد 65 کولبر و کاسبکار توسط نیروهای نظامی ایران کشته شده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان