اورمیه؛ پرونده سازی و محاکمه مجدد هادی رستمی

KMMK:

یکشنبه 25 آبان 1399 خورشیدی، هادی رستمی متولد سال 1365 فرزندی ناصر و اهل شهرستان مهران در استان ایلام که در زندان حکومت ایران در اورمیه بسر می برد، از سوی شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب حکومت در این شهر بابت اتهام “اخلال در نظم زندان” دادگاهی شد و برای وی در این خصوص وثیقه 500 میلیون تومانی صادر شد.
بر اساس گزارش٫ هادی رستمی در اعتراض به تائید حکم قطع چهار انگشت دست راست خود دست به اعتراض زده بود که اعتراض و اعتصاب وی هم اکنون از سوی مسئولین قضایی حکومت ایران بر علیه وی وبه صورت اتهام استفاده شده است.
زندانی مذکور در تاریخ 28 اردیبهشت 98 از سوی دادگاه کیفری ویژه اطفال و نوجوانان جمهوری اسلامی در اورمیه به اتهام چند فقره سرقت به همراه دو نفر دیگر به قطع چهار انگشت دست راست محکوم و رای در دیوان عالی ایران تائید و در شهریور ماه سال جاری جهت اجرا به شعبه اجرای احکام فرستاده شده است.
بر اساس اظهارات یکی از نزدیکان این زندانی؛ مسئولین زندان به هادی رستمی اعلام کرده اند که جریان صدور اجرای حکم قطع انگشتان خود را رسانه ای کرده به همین دلیل احتمال زودتر اجراکردن حکم قطع انگشتان وجود دارد.
این در حالیست که هادی رستمی ادعاهای مسئولین زندان را رد کرده و در نشانه به این تصمیم اقدام به اعتصاب در زندان کرده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان